Velberg, Joey - Weg met mannelijkheid

Velberg, Joey - Weg met mannelijkheid

Regular price €24,99 EUR
Regular price Sale price €24,99 EUR
Sale Sold out
Tax included.

 Weg met mannelijkheid by Joey Velberg

Traditionele mannelijkheid staat op de schop in "Weg met mannelijkheid." Dit academische werk beargumenteert de maatschappelijke noodzaak om mannelijke rollenpatronen te herdefiniëren. Velberg verkent de impact van traditionele mannelijkheid op mannen, vrouwen en de maatschappij als geheel, en pleit voor een meer inclusieve en gelijkwaardige toekomst.

Mannenrollen zijn in beweging. In "Weg met mannelijkheid" onderzoekt socioloog Joey Velberg de maatschappelijke constructie van mannelijkheid en de negatieve gevolgen van starre genderrollen. Het boek bekijkt hoe traditionele mannelijkheidsidealen schadelijk kunnen zijn voor mannen zelf, maar ook voor vrouwen en de maatschappij in bredere zin. Velberg pleit voor een kritische blik op mannelijkheid en roept op tot een inclusieve en gelijkwaardige samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn.

LHBTI+ Thema's: Mannenstudies, genderidentiteit, deconstructie van mannelijkheid

Relevante Tags: Mannenstudies, gendergelijkheid, sociale verandering, mannelijke rolpatronen, sociologie, emancipatie, deconstructie

Boekgegevens:

  • Genre: Genderstudies 
  • Pagina's: 236
  • Uitgever: Mazirel Pers
  • Verschijningsdatum: juli 2024
View full details