FAQ

De Queer Boekenkast

 • Hebben jullie alle boeken op de website ook in de winkel? 

Jazeker! Wij werken met de voorraad uit onze fysieke winkel. Er is wel een grote maar: op onze website staat maar een fractie van de boeken die wij in de fysieke winkel hebben, dat zijn namelijk meer dan 2000 titels!

 • Are all the books that are available on your website, also available in the store?

Certainly! We work with stock from our physical store. There is a big difference: our website only lists a fraction of the books we have available in our physical store, where we have more than 2000 titles!

 

 • Wanneer wordt mijn pakket verzonden? 

Omdat wij met de voorraad werken uit onze fysieke winkel, hoef je nooit lang te wachten. Wij verzenden jouw pakket op de volgende dag tijdens onze werkdagen!

 • When will my package get shipped? 

Because we work with stock from our physical store, you never have to wait long. We will ship your package the next day during our working days!

 

 • Staan er stickers of andere kenmerken van de winkel op het pakket? 

Nee, wij verzenden jouw pakket anoniem zonder uiterlijke kenmerken. Ons retour adres staat vermeld als DQB, samen met ons Postbus adres en we verzenden jouw producten in een neutrale verpakking.

 • Are there stickers or other store designs featured on the package? 

No, we ship your package anonymously without any external features. Our returns address is listed as DQB, together with our PO Box address and we ship your products in neutral packaging.

 

 • Hebben jullie nieuwe boeken? 

Wij hebben online alleen maar nieuwe boeken in de verkoop. In de winkel hebben wij ook een kastje met donatie boeken.

 • Do you stock new books?

We only have new books for sale online, but at our store we have a small section of donated books.

 

 • Hoe weet ik of een boek een paperback of hardcover is? 

Bij elk product staat een filmpje waarop je het boek kunt bekijken. Als je op de telefoon kijkt kun je het filmpje vinden door te swipen door de afbeeldingen.

 • How do I know if the book I want to buy is a paperback or hardback?

Each product contains a video where you can view the book. If you’re browsing on your phone you can find the video by swiping through the images.

 

 • Zijn jullie de enige queer boekhandel in Nederland? 

Wij zijn de enige boekhandel met een 100% queer aanbod. Er zijn veel boekhandels waar je een kleine selectie queer boeken kunt vinden, maar wij zijn de enige boekenwinkel waarbij elk boek de LHBTIQA+ gemeenschap vertegenwoordigd. 

 • Are you the only queer bookstore in The Netherlands?

We are the only bookstore with a 100% queer selection. There are many book stores where you can find a small selection of queer books, but we are the only bookshop where every book represents the LGBTQIA+ community.


 • Waarom is een queer boekhandel belangrijk?

Queer-boekwinkels zijn van vitaal belang voor queer-mensen. Ze bieden vertegenwoordiging, dagen stereotypen uit en bieden een veilige haven waar ze verbinding kunnen maken en een gemeenschap kunnen opbouwen. Ze kunnen een redder in nood zijn voor mensen die worstelen met hun identiteit of te maken krijgen met discriminatie. 

 • Why are queer bookstores important?

Queer bookstores are vital for queer people, offering representation, challenging stereotypes, and providing a safe haven for them to connect and build community. They can be a lifesaver for those struggling with their identity or facing discrimination.


 • Is jullie boekhandel rolstoeltoegankelijk? 

Ja, binnen is er genoeg ruimte om te bewegen en alles is gelijkvloers. Ook ligt er standaard een oprijmat voor de entree!

 • Is your store wheelchair accessible? 

Yes, there is plenty of room to move around inside and everything is on the ground floor. We have an easy-access mat permanently at our front door.


 • Nemen jullie mensen aan? 

Op dit moment hebben wij geen open vacatures. We zijn ook voorzien van een geweldige groep vrijwilligers en hebben er momenteel niet meer nodig. Maar houd altijd onze socials in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

 • Are you hiring?

We currently have no open vacancies. We are also blessed with a great group of volunteers and don’t need any more at the moment. But, always keep an eye out on our socials or subscribe to our newsletter!


 • Zal jullie winkel overleven, loopt het goed? 

De tijd zal het leren, we zijn in maart 2023 geopend dus winst maken zit er echt nog niet bij. Ook merken we dat we nog heel veel mensen uit de community moeten bereiken. Tot die tijd werkt Thomas een extra baan om de winkel draaiend te houden, vandaar ook dat we op maandag en dinsdag gesloten zijn.

 • Will your bookstore survive, are you making a profit?

Only time can tell, we opened in March 2023, so making a profit is really not an option yet. We also notice that we still need to reach many people from the community. Until then, Thomas works an extra job to keep the store running, which is why we are closed on Mondays and Tuesdays.

 

 • Kan ik een evenement bij/met jullie organiseren?

Jazeker! Onze toplocatie verleent zich erg goed voor evenementen en activiteiten. Wil jij bijvoorbeeld je boekpresentatie bij ons doen? Iets voordragen? Een thema-avond of ochtend organiseren? Een workshop? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, wij staan altijd open voor samenwerking!

 • Can I organise an event at your location?

Of course! Our prime location is very suitable for events and activities. For example, would you like to do your book presentation with us? Present something? Organizing a thematic evening or morning? A workshop? Contact us to discuss the possibilities, we are always open to collaboration!

 

Boeken - Books

 • Waarom boeken? 

Boeken zijn van cruciaal belang omdat ze representatie bieden, stereotypen uitdagen en troost bieden aan queer-lezers. Als ze zichzelf weerspiegeld zien in de literatuur, kunnen ze zich gezien, begrepen en bevestigd voelen, vooral als ze met discriminatie worden geconfronteerd. Bovendien ontmantelen queerboeken schadelijke stereotypen en informeren ze lezers over de diversiteit van queerervaringen. Ze kunnen ook inspiratie en hoop voor de toekomst bieden en een gevoel van verbondenheid en gemeenschap bevorderen.

 • Why books?

Books are crucial because they provide representation, challenge stereotypes, and offer comfort for queer readers. Seeing themselves reflected in literature can make them feel seen, understood, and affirmed, especially when facing discrimination. Moreover, queer books dismantle harmful stereotypes and educate readers about the diversity of queer experiences. They can also provide inspiration and hope for the future, fostering a sense of belonging and community.

 

 • Wat zijn queer boeken?

Queer boeken zijn boeken met LGBTQ+-personages en -thema's. Ze kunnen een breed scala aan onderwerpen onderzoeken, van coming-of-age-verhalen tot verkenningen van identiteit, relaties en sociale kwesties. We hebben ook boeken van queer-auteurs op voorraad, zodat we allemaal de gemeenschap kunnen ondersteunen.

 • What are queer books? 

Queer books are books that feature LGBTQ+ characters and themes. They can explore a wide range of topics, from coming-of-age stories to explorations of identity, relationships, and social issues. We also stock books by queer authors so we can all support the community.

 

Queer

 • Wat is queer? 

Queer is een overkoepelende term voor mensen die niet heteroseksueel of cisgender zijn. Het kan worden gebruikt als iemands identiteit of om de LGBTQ+-gemeenschap als geheel te beschrijven. Sommige mensen geven er de voorkeur aan omdat het inclusief is en traditionele gendernormen uitdaagt.

 • What’s the definition of queer?

Queer is an umbrella term for people who are not heterosexual or cisgender. It can be used as a self-identifier or to describe the LGBTQ+ community as a whole. Some people prefer it because it is inclusive and challenges traditional gender norms.

 

 • Hoe spreek je queer uit? 

Hoe je het woord uitspreekt is gebaseerd op persoonlijke voorkeur. Probeer “kweer” voor de makkelijkste manier, maar er is geen goede of slechte manier.

 • How do you pronounce the word queer?

Ultimately, the pronunciation of "queer" is a matter of personal preference. Try “kweer” for ease of use but there is no right or wrong way to pronounce the word.

 

 • Hoe vertaal je queer?

Het woord “queer” kan in het algemeen worden vertaald als “anders” of “andersdenkend”. In het geval van een specifiekere verwijzing naar mensen die niet heteroseksueel of cisgender zijn, kan de beste vertaling zijn “niet-heteroseksueel” of “niet-cisgender”. Er is geen perfecte letterlijke vertaling van het woord, maar je kunt gewoon het Engelse woord gebruiken en mensen zullen weten wat je bedoeld. Zoals bij de naam van onze winkel!

 

 • Wanneer is iemand queer?

Er is geen eenduidige reden waarom iemand zich als queer identificeert. Het kan een manier zijn om hun afwijkende identiteit te omarmen, traditionele gendernormen en seksuele grenzen te betwisten of simpelweg het gevoel te hebben dat de term queer hun ervaring het beste beschrijft. Uiteindelijk zijn de redenen waarom iemand zich als queer identificeert persoonlijk en aan de persoon zelf om te bepalen. 

 • When does someone identify as queer?

There is no one reason why someone identifies as queer. It can be a way of embracing their non-normative identity, challenging traditional gender norms and sexual boundaries, or simply feeling like the term queer best describes their experience. Ultimately, the reasons why someone identifies as queer are personal and up to the individual to decide.

 

 • Waar staat queer voor in lgbtq?

"De Q in LGBTQ staat voor "queer," een overkoepelende term voor mensen die zich identificeren als niet-heteroseksueel of niet-cisgender. Sommige mensen gebruiken deze term om zichzelf te beschrijven, terwijl anderen het gebruiken om de LGBTQ-gemeenschap als geheel aan te duiden.

 • What does queer stand for in lgbtq?

"Q" in LGBTQ stands for "queer," an umbrella term for people who identify as non-heterosexual or non-cisgender. Some people use it to describe themselves, while others use it to refer to the LGBTQ community as a whole.

 

 • Waarom queer en pride vieren? 

Het vieren van queer en pride is een manier om de veerkracht en prestaties van de LHBTIQA+-gemeenschap te eren, en om solidair te zijn met degenen die nog steeds vechten voor gelijkheid en acceptatie. Het is ook een manier om de diversiteit van de mens te vieren en een meer inclusieve en rechtvaardige wereld te bevorderen.

 • Why celebrate queer and pride?

Celebrating queerness and pride is a way to honor the resilience and achievements of the LGBTQ+ community, and to stand in solidarity with those who are still fighting for equality and acceptance. It is also a way to celebrate the diversity of human experience and to promote a more inclusive and just world.

 

 • Waarom is de queer geschiedenis belangrijk?

Queer geschiedenis is belangrijk omdat het de geschiedenis is van de veerkracht, weerstand en strijd van onze gemeenschap voor gelijkheid. Het is een verhaal van mensen die gemarginaliseerd en gediscrimineerd zijn, maar die nooit hebben opgegeven om voor hun rechten te strijden. Queer geschiedenis is belangrijk omdat het ons helpt ons verleden te begrijpen, onze prestaties te vieren en ons te inspireren om te blijven strijden voor een betere toekomst.

 • Why does queer history matter?

Queer history matters because it is the story of our community’s resilience, resistance and fight for equality. It is a story of people who have been marginalized and discriminated against, but who have never given up on fighting for their rights. Queer history is important because it helps us to understand our past, to celebrate our achievements, and to inspire us to continue fighting for a better future.

 

Staat uw vraag er niet bij? U kunt altijd contact met ons opnemen!

Is your question not listed? Feel free to contact us at any time!